Sebarealizácia je dobrý pocit zo života. Keď sa môžeme venovať tomu, čo nás baví, keď sa môžeme prejavovať tak, ako to cítime, keď žijeme v prostredí, z ktorého máme potešenie. Väčšinou nám v tom bránia vonkajšie okolnosti . Tak si to myslíme. Áno, je to tak, bránia nám v tom vonkajšie okolnosti. Vieme ale takú vec, že tie vonkajšie okolnosti si dokážeme vytvárať sami? Dokonca sme si ich vytvorili, tie, v ktorých sme a vôbec sme si to neuvedomili. V tom je pes zakopaný. Vôbec si neuvedomujeme, že okolnosti si vytvárame sami. Svojím vnútorným postojom, svojím rozhodovaním, podľa toho, čo si volíme. Lebo máme voľbu. A máme srdce. Tieto dve veľké, veľké veci treba spojiť. Voliť podľa srdca. Tak ako to vnútorne cítime. To je základ. Potom sa situácie budú odvíjať tak, že sa v nich budeme cítiť dobre. Teraz si začnete vypočítavať všetky rozumové argumenty, že vo vašej situácii je to nemožné. Súhlasím s vami. Rozum si nájde všetky možné existujúce rozumové argumenty. Veď má rozum, nie? Doviedol vás tam, kde ste teraz. Na chvíľu sa prelaďte na srdce. Dobrý pocit? Alebo radšej chcete ujsť z toho kde ste? Teraz viete, že môže byť aj inak. Cesta existuje.

      Ing. Eva Bahnová vyštudovala na SVŠT v Bratislave odbor analytickú a fyzikálnu chémiu. Toto vzdelanie uplatňovala dlhé roky v priemyselnej výrobe.

      Jej druhým záujmom sa stala emocionálna sféra človeka, čo vyústilo do štúdia metódy One Brain, ktorá sa zaoberá odbúravaním stresu. V roku 1999 získala v Bratislave diplom facilitátora One Brain, ktorý jej umožňuje aplikovať túto metódu odbúrania stresu v praxi. Metóda One Brain je veľmi účinná metóda pre získanie vyrovnanosti, pohody a duševnej rovnováhy človeka.

      Ďalším záujmom, ktorý vyústil do praxe bolo štúdium interiérového dizajnu v Banskej Bystrici, kde v roku 2009 získala certifikát návrhára interiéru bytov.

      V súčasnosti sa stále vzdeláva a rozširuje svoje záujmy a poznanie odvíjajúce sa od týchto troch základných profesionálnych sfér jej života.